آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان

آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان

آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان

خرید بلیط هواپیما

آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان

با حضور وزیر امور خارجه کشور ترکیه

بهار ۹۸

آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان

آیین افتتاح دفتر جدید ترکیش ایرلاین در اصفهان


دستبندی : اخبار
|
95 بازدید
|
تاریخ نشر : ۰۴-۰۴-۹۸
|