امروز میریم طهرونگردی…

امروز میریم طهرونگردی…

امروز میریم طهرونگردی…
این ویدیو مربوط به اواخر اسفند سال ۱۳۴۴ و درآستانه نوروز سال ۱۳۴۵ گرفته شده

امروز میریم طهرونگردی…
این ویدیو مربوط به اواخر اسفند سال ۱۳۴۴ و درآستانه نوروز سال ۱۳۴۵ گرفته شده


دستبندی : مجله گردشگری
|
60 بازدید
|
تاریخ نشر : ۲۸-۱۲-۹۷
|