ثبت شکایت

می توانید برای ثبت شکایت حضوری به آدرس :

آدرس: خیابان میر مقابل مسجد کازرونی دفتر آسمان هفتم
و یا با شماره های ۳۶۷۶۷-۰۳۱ و همراه ۰۹۱۳۸۰۰۰۹۰۰ تماس بگیرید .

 

ثبت گزارش و یا شکایت غیر حضوری :

ثبت شکایت