دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور

دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور

دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور

خرید بلیط هواپیما

ربیعی از دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور خبر داد

سخنگوی دولت :
رئیس‌جمهور دستور داد در تمامی فرودگاه‌ها، گردشگران خارجی بدون مُهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران بیایند.
این اتفاق می‌تواند گردشگر بیشتری را به ایران بیاورد و افراد بتوانند به راحتی به کشورمان سفر کنند و قرار شد تمهیدات آن به زودی در فرودگاه‌های کشور اجرایی شود.

دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور

دستور روحانی برای تسهیل ورود گردشگران به کشور


دستبندی : اخبار
|
70 بازدید
|
تاریخ نشر : ۲۹-۰۳-۹۸
|