فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی

فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی


فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی


خرید بلیط هوایی

✈️ فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی در اصفهان

?هواپیمای فرانسوی با ۲۶۷ نفر مسافر دقایقی قبل در فرودگاه اصفهان فرود اضطراری کرد.

?همه سرنشینان این هواپیما سالم هستند.

 


دستبندی : اخبار
|
99 بازدید
|
تاریخ نشر : ۱۹-۰۲-۹۸
|