فیلم رنگی از حرم امام رضا ۲ مرداد ۱۳۱۸ ۲۵ جولای ۱۹۳۹

فیلم رنگی از حرم امام رضا ۲ مرداد ۱۳۱۸ ۲۵ جولای ۱۹۳۹

فیلم رنگی از حرم امام رضا ۲ مرداد ۱۳۱۸ ۲۵ جولای ۱۹۳۹

فیلم رنگی از حرم امام رضا ۲ مرداد ۱۳۱۸ ۲۵ جولای ۱۹۳۹ بخشی از مستند Double Journey یک گردشگر سوئیسی به نام الامایارد از میان آتش جنگ جهانی دوم با یک ماشین سواری خودش را به ایران رسانده و با دوربینی که زیر لباسش پنهان کرده اولین فیلم رنگی از حرم امام رضا را ثبت کرده.


دستبندی : مجله گردشگری
|
169 بازدید
|
تاریخ نشر : ۲۸-۰۱-۹۸
|