یک دینا خاطره در یک شفر ، تور کرمانشاه

یک دینا خاطره در یک شفر ، تور کرمانشاه

یک دینا خاطره در یک شفر ، تور کرمانشاه

خرید بلیط هواپیما

  • سراب صحنه
  • طاق بستان
  • بیستون
  • فرهاد تراش  
  • معبد آناهیتا
  • مسجد شافعیها
  •  غار قوری قلعه
  • باغ گلها
  • سراب نیلوفر
  • ۵۶۰.۰۰۰
یک دینا خاطره در یک شفر ، تور کرمانشاه

یک دینا خاطره در یک شفر ، تور کرمانشاه


دستبندی : تورهای داخلی
|
126 بازدید
|
تاریخ نشر : ۲۰-۰۳-۹۸
|